Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden Fourage

Florestein Fourage en Transport hanteert de onderstaande voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij u een exemplaar toe.

Florestein Fourage en Transport hanteert een betalingstermijn van 10 dagen na facturering , tenzij anders is overeengekomen.

Reclames dient u kenbaar te maken binnen 2 werkdagen na levering.

Op alle goederen wordt btw geheven, met uitzondering van statiegeldpallets.

Statiegeldpallets worden doorberekend, indien van toepassing.

Prijswijzigingen t.g.v. marktomstandigheden zijn te allen tijde voorbehouden.

Algemene voorwaarden Transport

Onze transporttarieven zijn in Euro en gelden vanaf geladen één laadadres tot aankomst één losadres.

Exclusief evt. bijkomende kosten voor douane technische afwikkeling, fytosanitaire afwikkeling, BTW, invoerrechten, en wachttijden.

Offertes zijn op basis van ongevaarlijke goederen en geldig tot 1 maand na afgifte. Annuleringen van transportopdrachten binnen één werkdag voor de geplande laaddag kunnen conform CMR-voorwaarden belast worden met 70% van de vooraf overeengekomen vrachtprijs.

Betalingen dienen te geschieden binnen 10 dagen netto, door het accepteren van de offerte verklaart u akkoord te zijn met deze betalingstermijn van maximaal 10 dagen.

Transport :

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Deze gegevens worden absoluut niet aan derden verkocht of anderszins verstrekt.